Get a site

Choroba Alzheimera – jakie są objawy choroby i jak wygląda leczenie?

Choroba Alzheimera

Podczas choroby Alzheimera z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn dochodzi do patologicznego nagromadzenia się białka w mózgu oraz do przyspieszonego obumierania komórek nerwowych. Choroba ta może rozpocząć się już w pięćdziesiątym roku życia i staje się coraz częstsza w miarę starzenia się. Czy jest dziedziczna, nie jest jeszcze do końca wyjaśnione. Średnio po 6-8 latach od wystąpienia objawów choroby Alzheimera dochodzi do śmierci.

Powyżej opisane objawy postępują w miarę trwania choroby i poszerzają się o nowe: pamięć dawnych zdarzeń zaczyna również zawodzić, kłopoty z mową stają się coraz większe, codzienne czynności nie mogą być już wykonywane samodzielnie. W ostatnim okresie praktycznie jest już niemożliwe porozumiewanie się z chorymi, występuje całkowity zanik aktywności i zainteresowania otoczeniem, chory traci władzę nad ciałem, jest przykuty do łóżka.

Co to jest otępienie

Otępieniem nazywa się utratę zdolności umysłowych (pamięć, zdolność do myślenia i nauki, orientacja). Obecnie lekarze skłaniają się do twierdzenia, iż otępienie może doprowadzić do upośledzenia życia emocjonalnego. Otępienie może wystąpić w trakcie wielu chorób, np. przy powtarzających się udarach mózgowych, chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona i chorobie Huntingtona, jak również przy uszkodzeniach mózgu spowodowanych brakiem tlenu (wypadki). W przypadku otępienia rzadko dochodzi do wyleczenia. Objawy mogą być jednak łagodzone poprzez trening umysłowy.

Choroba Alzheimera – objawy

  • w początkowym stadium trudności z przystosowaniem się do nowych sytuacji i otoczenia,
  • zapominanie aktualnych zdarzeń,
  • trudności z codziennymi czynnościami, takimi jak ubieranie się, mówienie, czytanie.

Choroba Alzheimera – leczenie

Diagnoza może być postawiona dopiero po dokładnych badaniach: sprawdzana jest pamięć i zdolność koncentracji; EEG, elektronowa jądrowa tomografia i inne metody powinny wykluczyć inne choroby.

Do dzisiaj choroba Alzheimera jest nieuleczalna. Co najwyżej objawy mogą być złagodzone farmakologicznie oraz przez ćwiczenie umysłu i gimnastykę leczniczą. Co chwila słyszy się o sensacyjnych sukcesach przy stosowaniu nowej metody leczenia – jednak na ogół teorie te nie sprawdzają się w czasie badań kontrolnych.

Choroba Alzheimera – profilaktyka

Pomoc może jedynie polegać na przedłużeniu samodzielnego trybu życia. Trening umysłowy i fizyczny, sposoby na pokonanie codziennych trudności i (wspólne) działania przyczyniają się do czerpania większej radości z życia. Jak zawsze trzeba brać pod uwagę, czy i w jakiej formie rodzina może opiekować się, troszczyć o chorego i towarzyszyć mu.