Get a site

Jaskra (glaucoma) – jak są objawy jaskry?

Jaskra

ko potrzebuje pewnego ciśnienia wewnętrznego, tak aby gałka oczna mogła zachować swój kształt i aby się nie zapadła. Ciśnienie to powstaje na skutek produkcji wewnątrz oka płynu, nazywanego cieczą wodnistą, który następnie odpływa z oka specjalnymi kanałami. Ciśnienie śródgałkowe normalnie mieści się w granicach 10-20 mm Hg.

Jeśli dochodzi do zaburzenia równowagi między produkcją cieczy wodnistej a jej odpływem z wnętrza oka, następuje wzrost ciśnienia śródgałkowego do wartości o wiele przewyższających granice normy, co prowadzi do uszkodzenia wrażliwych włókien nerwowych w oku. O jaskrze mówimy, kiedy ciśnienie przekracza 20-22 mm Hg. Najczęściej zbyt wysokie ciśnienie śródgałkowe stwierdzane jest przy rutynowych badaniach przeprowadzanych przez okulistę.

Jaskra – objawy

  • brak ostrzegających objawów choroby,
  • w zaawansowanym stadium zaburzenia widzenia,
  • ewentualnie koła tęczowe wokół źródeł światła,
  • ostry atak jaskry.

Jak przebiega leczenie jaskry?

W momencie pojawienia się któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy niezwłocznie udać się do okulisty, ponieważ powstające uszkodzenia włókien nerwowych są nieodwracalne. Z tego też względu w przypadku tej niezauważalnie postępującej choroby zapobieganie ma tak ogromne znaczenie. Od 40 roku życia należy przynajmniej raz w roku poddawać się badaniu okulistycznemu. Jeśli rodzice lub dziadkowie chorowali na jaskrę, regularnym badaniom należy poddawać się wcześniej i częściej, ponieważ jaskra jest dziedziczna.

Jaskry nie można wyleczyć, można jedynie zatrzymać postępowanie choroby. Przynajmniej za pomocą odpowiednich leków można utrzymywać ciśnienie śródgałkowe w granicach normy.

W przypadku gdy leki nie wystarczają, możliwe jest przeprowadzenie zabiegu laserowego, który może być wykonany ambulatoryjnie w specjalnie wyposażonych gabinetach okulistycznych. Dzięki temu w większości przypadków można uniknąć zabiegu operacyjnego.

Jaskra – profilaktyka i pomoc doraźna

Należy regularnie robić badania profilaktyczne i zwracać uwagę na ewentualne objawy zawężania się pola widzenia. Chorzy na jaskrę powinni unikać palenia papierosów. Przy każdym leku należy pytać, czy może być zażywany przez osobę cierpiącą na jaskrę. Krople i inne leki przepisywane przez okulistę należy zawsze brać regularnie i nigdy nie przerywać ich stosowania bez uzgodnienia z lekarzem. Należy dbać o to, by zawsze mieć odpowiedni zapas leków.