Get a site

Zaćma (katarakta) – profilaktyka i leczenie zaćmy

Zaćma

Z wiekiem soczewka traci stopniowo swoją przejrzystość. O zaćmie lub inaczej katarakcie mówimy wtedy, gdy dochodzi do powstania silniejszych, najczęściej szarawych zmętnień w soczewce. Najczęstsza postać – zaćma starcza – występuje po 65 -70 roku życia i początkowo powoduje pogorszenie widzenia przypominające patrzenie przez zasłonę.

Zaćma – objawy

  • narastająca wrażliwość na olśnienie,
  • najczęściej obustronne wolno postępujące pogorszenie wzroku,
  • wzrost stopnia krótkowzroczności,
  • spadek nadwzroczności albo starczowzroczności.

Zaćma – leczenie

Niestety rozwoju zaćmy nie da się powstrzymać przez podawanie lekarstw. Początkowo spadek ostrości wzroku może być jeszcze wyrównany za pomocą okularów, w zaawansowanym stadium pomaga już tylko zabieg operacyjny. W trakcie operacji zmętniała soczewka zostaje usunięta i zastąpiona sztuczną. Po okresie gojenia, kiedy świeżo operowane oko jest szczególnie wrażliwe na różne bodźce, znowu możliwe jest niezmącone widzenie.

Zaćma – profilaktyka

Zmętnienia powstające w soczewce prowadzą do tego, że coraz mniej światła wpada do oczu. Należy zatem przy czytaniu lub przy wykonywaniu precyzyjnych czynności wyrównywać to za pomocą silnego, ale nie oślepiającego światła. W jasne dni należy nosić mocno przyciemnione szkła okularowe.