Cukrzyca a oko – uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki

Cukrzyca a oko

Podwyższony albo skaczący poziom cukru we krwi może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki. Szczególnie narażona na uszkodzenia tego typu jest środkowa część siatkówki z miejscem najostrzejszego widzenia. Na skutek uszkodzenia naczyń może dochodzić do niedotlenienia; pojawia się niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia wzroku na skutek obumierania komórek siatkówki.

Cukrzyca a oko – objawy

  • wahania ostrości wzroku,
  • powoli postępujące osłabienie wzroku.

Cukrzyca a oko – leczenie

W pierwszych tygodniach po stwierdzeniu cukrzycy należy udać się do okulisty, w późniejszym okresie w zależności od stadium i czasu trwania choroby badania okulistyczne powinno się przeprowadzać co 6-12 miesięcy.

Zmiany w siatkówce w przypadku wczesnego ich wykrycia mogą być poddawane laserokoagulacji. Dzięki temu często dawniej występujące powikłania lub późne następstwa choroby, jak jaskra i ślepota, stały się obecnie rzadsze. Najważniejszym celem terapeutycznym pozostaje nadal optymalne ustawienie poziomu cukru we krwi.

Cukrzyca a oko – profilaktyka i pomoc doraźna

Należy trzymać się terminów kontroli wyznaczanych zarówno przez lekarza domowego jak i przez okulistę. Palenie tytoniu i picie alkoholu zagrażają skuteczności leczenia; uprawianie sportu i odpowiednia dieta pomagają zapobiec powstawaniu uszkodzeń siatkówki.